Opstilling og salg

Vi beskæftiger os med flippermaskiner og service i København og kan tilbyde følgende.

 • Opstilling af flippermaskine til møntspil
 • Køb og salg af maskiner
 • Reparation af din maskine
 • Vejledning og salg af reservedele
 • Reparation af printkort
 • Programmering af møntindkast

Skriv til os, hvis du har brug for ovenstående, har en maskine stående som du overvejer at sælge eller lign.

Skriv til: Sales@DotsAndLoopsPinball.com

English

We deal in pinball machines and services in Copenhagen and can offer the following.

 • Operation of pinball machines for coin play
 • Buying and selling machines
 • Repairs of your game
 • Advice and sale of spare parts
 • Repairs of circuit boards
 • Programming of coin validators

Write to us if you are in need of the above, if you have a machine you consider to sell or similar.

Write to: Sales@DotsAndLoopsPinball.com